Sáng ngày 17.12.2021, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã tổ chức buổi tự đánh giá đề tài: “Mô hình hóa một số nội dung giảng dạy môn Toán cấp Trung học cơ sở” do Thạc sĩ Đỗ Thúy Hòa- Giảng viên khoa Trung học cơ sở làm chủ nhiệm. Đây là công trình Nghiên cứu Khoa học cấp tỉnh năm 2020 – 2021.
Thành phần tham dự bao gồm: Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Quỳnh – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; Tiến sĩ Trần Linh Quân – Giám đốc Trung tâm GDQP- ANSV, Phó Chủ tịch Hội đồng; Các thành viên trong Hội đồng và một số giảng viên, cán bộ Nhà trường cùng tham dự.

ThS. Đỗ Thúy Hòa trình bày tại buổi báo cáo

Đề tài được đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết được vấn đề cấp thiết trong dạy học môn Toán, nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội.
Nội dung nghiên cứu của đề tài đã làm sáng tỏ cơ sở lý luận liên quan đến mô hình hoá toán học; Phản ảnh được thực trạng dạy – học toán gắn với thực tế và dạy học mô hình hoá toán học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ giảng dạy môn toán theo định hướng phát triển năng lực mô hình hoá cho học sinh cấp THCS phù hợp với điều kiện thực tế.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Kết luận của Hội đồng đề tài có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn cao, góp phần giải quyết được vấn đề cấp thiết trong dạy học môn Toán, nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh THCS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện đề tài để tổ chức bảo vệ trước Hội đồng khoa học tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch.

Ths. Nguyễn Thị Thùy- Phòng Đào tạo- NCKH