Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2022; Thực hiện kế hoạch hoạt động của Chi bộ Khoa học cơ bản, vào hồi 14h00 ngày 02/3/2022 Chi bộ Khoa học cơ bản đã tổ chức họp chi bộ và triển khai sinh hoạt chuyên đề theo quý năm 2022. Đây là một hoạt động thường niên của Chi bộ giúp các đảng viên có nhận thức đúng đắn sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, từ đó hình thành thái độ tích cực và định hướng hành vi đúng đắn trong cuộc sống cũng như trong công tác.

“Đồng chí Vũ Đức Huy – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa học cơ bản đang chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề”

Thực tiễn hiện nay một bộ phận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả trong những lực lượng nòng cốt, gắn bó với Đảng, với chế độ đã phát sinh một số vấn đề tư tưởng, tâm trạng bức xúc đáng lo ngại, ảnh hưởng tới tính đồng thuận trong xã hội. Hơn nữa các phần tử cơ hội chính trị trong nước móc nối với thế lực thù địch, phản động ở nước ngoài luôn tìm cách xuyên tạc, vu cáo, chống phá quyết liệt Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế và văn hóa. Vì thế nâng cao tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng đảng cho các đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Xuất phát từ thực tiễn trên, Chi bộ Khoa học cơ bản đã lựa chọn xây dựng chuyên đề sinh hoạt quý I năm 2022 có tên: “Biện pháp nâng cao tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với sự chủ trì của đồng chí Vũ Đức Huy – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Khoa học cơ bản.
Tới dự buổi sinh hoạt Chi bộ có đồng chí Đỗ Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy nhà trường; Đồng chí Lương Ngọc Quang – Đảng ủy viên, cùng toàn thể cán bộ Đảng viên, giảng viên trong Khoa Khoa học cơ bản.
Nội dung chuyên đề xoay quanh thực trạng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường nói chung và của Chi bộ Khoa học cơ bản nói riêng; nguyên nhân của thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Buổi sinh hoạt chuyên đề được diễn ra với không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khoa học. Trong buổi sinh hoạt cùng với sự đề dẫn chủ đề, định hướng nội dung của đồng chí Bí thư Chi bộ, các cán bộ giáo viên, đảng viên trong khoa đã tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn về thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng từ đó xây dựng các biện pháp nhằm phát huy tính chiến đấu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Qua buổi sinh hoạt, cán bộ đảng viên trong Chi bộ hiểu rõ hơn về bản chất, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 35, vai trò trách nhiệm của các thành viên Tổ cộng tác viên trong Ban chỉ đạo cũng như vai trò trách nhiệm của chính bản thân trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Tập trung nghiên cứu nắm chắc các văn bản Nghị quyết liên quan để có cơ sở bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng cũng như căn cứ để phản bác các quan điểm sai trái thù địch như: Nghị quyết TW5 khóa X về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, Nghị quyết TW9 khóa X về phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về việc làm thất bại âm mưu của thế lực thù địch, Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 15, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị …. Đồng thời qua đó giúp mỗi Đảng viên ý thức hơn nữa về việc luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị để không bị lợi dụng, lôi kéo hay vô tình trở thành đối tượng tiếp tay cho các thế lực thù địch. Cảnh giác cao độ trong quá trình sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin như Facebook, Zalo, Blog, các Website….mà còn tích cực tuyên truyền chia sẻ lồng ghép cho học sinh sinh viên trong các buổi lên lớp, buổi nói chuyện, sinh hoạt ngoại khóa…. để giúp các em có nhận thức, thái độ và hành vi đúng đắn trong việc bảo vệ đất nước, bảo vệ pháp luật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh trước những thông tin sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.
Sau buổi sinh hoạt, nội dung chuyên đề còn được Đảng ủy chỉ đạo dùng để sử dụng tham khảo trong các buổi sinh hoạt cho các Chi bộ, đoàn thể khác và được sử dụng là một nội dung tuyên truyền rộng rãi trong nhà trường Cao đẳng Ngô Gia Tự về công tác xây dựng Đảng.

Hình ảnh: Đồng chí Đỗ Văn Hải – Phó bí thư Đảng ủy nhà trường đang phát biểu chỉ đạo Chi bộ”

Dưới đây là một số hình ảnh các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đang tích cực thảo luận trong Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Khoa học cơ bản:

Người đưa tin: Thạch Thị Hồng Mơ – Đơn vị Khoa học cơ bản