Thực tập sư phạm là khoảng thời gian để sinh viên vận dụng những vấn đề lý luận, kiến thức đã học ở trường sư phạm vào thực tiễn nhà trường một cách chủ động, sáng tạo; kết hợp học đi đôi với hành, giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng với nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu thêm về tâm sinh lý của học sinh, làm quen với nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học ở trường mầm non, tiểu học, THCS; tìm hiểu môi trường giáo dục, nắm vững các chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên để từ đó hình thành kỹ năng dạy học, nuôi dưỡng tình cảm, ý thức nghề nghiệp; từ đó giúp cho sinh viên hình thành phẩm chất và năng lực sư phạm của người giáo viên.
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022; Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang triển khai công tác thực tập sư phạm II đối với sinh viên các ngành cao đẳng sư phạm Mầm non, giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán, Sư phạm Tiếng Anh, sư phạm Ngữ Văn Khóa 39. Địa điểm thực tập tại 04 trường mầm non, 8 trường Tiểu học và 3 trường THCS huyện Lục Nam với 242 sinh viên. Thời gian thực tập 6 tuần từ ngày 14/2/2022 đến hết ngày 25/3/2022.

Hình ảnh gặp mặt đoàn thực tập tại trường Tiểu học Phương Sơn

Tại trường thực tập, sinh viên được chia thành các nhóm để thực hiện công tác dự giờ và giảng dạy theo kế hoạch. Sinh viên dự giờ mẫu, soạn và gửi giáo án cho giáo viên hướng dẫn duyệt. Sau tiết giảng của sinh viên, giáo viên hướng dẫn tổ chức cho nhóm chuyên môn đánh giá, rút kinh nghiệm giờ giảng. Từ đó, sinh viên thấy được những mặt ưu điểm và hạn chế của mình để phấn đấu vươn lên.

Hình ảnh buổi sinh hoạt chuyên môn mầm non của Đoàn thực tập

Hình ảnh gặp mặt đoàn thực tập tại trường THCS Chu Điện

Qua kỳ thực tập sư phạm, sinh viên được rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đây là quá trình giúp sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với thực tế sinh động của nghề nghiệp, giúp các em củng cố, mở rộng những tri thức, kỹ năng sư phạm đã được tích lũy; hình thành và phát triển những tri thức, kỹ năng mới theo yêu cầu. Thực tập là giai đoạn quan trọng đối với sinh viên, giúp sinh viên có một bước đệm vững vàng trước khi thực sự bước vào nghề.
Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn thực tập khóa 39:

Hình ảnh gặp mặt đoàn thực tập tại trường MN Bảo Sơn

Buổi chào cờ đầu tuần tại trường THCS

Hình ảnh sinh viên khóa 39 tại cơ sở thực tập

Hoàng Thị Tuyết Ly – Phòng KH-TC