ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

TS. Bác sĩ. Nguyễn Hoàng Quỳnh - Bí thư Đảng ủy

Ths. Đỗ Văn Hải - Phó bí thư Đảng ủy

Ths. Ngô Thị Yến - Phó bí thư Đảng ủy