Sổ tay đảm bảo chất lượng

Bài viết liên quan: Quyết định công bố và ban hành Báo cáo tự đánh giá cơ sở GDNN Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm học 2021-2022