Sổ tay đảm bảo chất lượng

Bài viết liên quan: Sổ tay đảm bảo chất lượng Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hành tốt 5S quý I năm 2022 Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc […]

Sổ tay đảm bảo chất lượng

Bài viết liên quan: Quyết định công bố và ban hành Báo cáo tự đánh giá cơ sở GDNN Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm học 2021-2022