STT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Thủy Lan Trưởng phòng 0913516647 Lanvietcdbg@gmail.com
2 Diêm Thế Hưng Phó trưởng phòng 0982587999 hungdtbgg1979@gmail.com
3 Nguyễn Thị Hương Phó trưởng phòng 0976265117 huongchau2007@gmail.com