Sổ tay học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Bài viết liên quan: Hướng dẫn về việc thực hiện chính sách nội trú và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2021 – 2022 Chính sách tín dụng đối với HSSV Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên trường cao đẳng Ngô Gia Tự […]

Chính sách tín dụng đối với HSSV

Bài viết liên quan: Hướng dẫn về việc thực hiện chính sách nội trú và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2021 – 2022 Bản tin tuyển dụng Câu lạc bộ phát thanh khu nội trú: Một món ăn tinh thần Các biểu mẫu liên quan […]

Thư mời báo giá tài sản, trang thiết bị năm 2024

Bài viết liên quan: Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang Đề án Tuyển […]

Các biểu mẫu liên quan chế độ chính sách…

Bài viết liên quan: Download biểu mẫu Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang Hướng dẫn về việc thực hiện chính sách nội trú và trợ […]

Văn bản hướng dẫn học bổng cho học sinh sinh viên

Huong dan 06 ve Học bong KKHT đ.v SV NH 2023-2024.Signed 10.11.2023…(quynhnh_cdngt)(13.11.2023_16h51p50)_signed Bài viết liên quan: Download biểu mẫu Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang […]

Các văn bản liên quan chế độ chính sách

Bài viết liên quan: Download biểu mẫu Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang Hướng dẫn về việc thực hiện chính sách nội trú và trợ […]

Quy chế công tác học sinh sinh viên

Bài viết liên quan: Download biểu mẫu Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang Hướng dẫn về việc thực hiện chính sách nội trú và trợ […]

Các biểu mẫu liên quan tới chế độ chính sách của HSSV.

(01) Giay xac nhan vay von TDSV (2) Đơn xin cấp lại thẻ HSSV(2) Đơn xin cấp lại thẻ HSSV(3) Đơn xin cấp lại thẻ BHYT(4) Giấy xac nhận HSSV   Bài viết liên quan: Download biểu mẫu Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh […]

Hướng dẫn về việc thực hiện chính sách nội trú và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên học kỳ II, năm học 2021 – 2022

Bài viết liên quan: Một số giải pháp thực hiện hiệu quả công tác đoàn trong trường cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Đoàn Trường CĐ Ngô Gia Tự: Sôi nổi các hoạt động Chiến Mùa hè xanh năm 2021 Tấm gương học tập, rèn luyện của sinh viên vùng đồng bào dân tộc […]

Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang

  download Biểu mẫu hướng dẫn về hỗ trợ CPHT…của NQ 61.PL  Bài viết liên quan: Kế hoạch tổ chức ngày hội Sinh viên Bắc Giang sáng tạo năm 2021 Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021 Kế hoạch triển khai tiêm […]