Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang; Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-CĐNGT ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang v/v Thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần (vòng chính) học kỳ II khóa 38, 39 hệ cao đẳng chính quy năm học 2020 – 2021;
Chiều ngày 26/4/2021, Hội đồng thi kết thúc học phần Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã tổ chức khai mạc kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II khóa 38, 39 hệ Cao đẳng chính quy năm học 2020 – 2021.
Tại buổi khai mạc, Đồng chí Nguyễn Đức – Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi, phổ biến quy định, quy chế, thể lệ thi; Đồng chí Tạ Hiếu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đã khai mạc và quán triệt các nội dung liên quan đến kỳ thi với phương châm đảm bảo khách quan, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; giao cho Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng điều hành kỳ thi và báo cáo diễn biến qua các buổi thi.

Đồng chí Tạ Hiếu – Phó Hiệu trưởng Nhà trường,Phó Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu tại buổi khai mạc

Kỳ thi kết thúc học phần khóa 38, 39 hệ cao đẳng chính quy năm học 2020 – 2021 diễn ra từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 19/5/2021 với tổng số 15 học phần thi khóa 38, 20 học phần thi khóa 39.

Đồng chí Nguyễn Đức – Trưởng phòng Khảo thí – ĐBCL, Trưởng ban thư ký Hội đồng thi

Thi kết thúc học phần là kỳ thi quan trọng, kết quả thi là cơ sở để xác định chất lượng đào tạo, đó cũng là cơ sở để điều chỉnh nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và hình thức dạy học hướng tới việc đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.

ThS. Thân Thu Hương
Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng