Năm 2021 là một năm đặc biệt với trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang do ảnh hưởng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid; đặc biệt hơn nữa là sự sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang vào Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang theo Quyết định số 707/QĐ-BLĐTBXH ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đây là giai đoạn nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng là động lực để thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn cho các đối tượng đang hành nghề Dược. Đây cũng là nhiệm vụ nhà trường thường xuyên thực hiện trong những năm qua và đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.
Tổng kết công tác đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2021, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã tổ chức đào tạo được 16 lớp “Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược”. Mỗi lớp học diễn ra trong 01 ngày; nhằm cập nhật, bồi dưỡng những kiến thức chuyên ngành cơ bản, pháp luật, quản lý chuyên môn về dược, kỹ năng và các kỹ thuật trong thực hành dược. Kết quả: có 880 học viên đã tham dự lớp học và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược theo quy định của Bộ Y tế. Với kết quả này, nhà trường tin tưởng trong những năm tiếp theo, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang vẫn sẽ tiếp tục là địa chỉ đáng tin cậy để các cá nhân hành nghề Dược lựa chọn làm cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược, góp phần nâng cao chất lượng hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp học:

DS CK1. Đồng Minh Cử – Giảng viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang giảng dạy lớp học

DS CK1. Nguyễn Như Quỳnh-Chuyên viên Sở Y tế tỉnh Bắc Giang giảng dạy lớp học

Người thực hiện
Nguyễn Thu