Hưởng ứng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội”, giai đoạn 2020-2022, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang tổ chức ra mắt, giới thiệu MV “Đừng share tin giả”.

Hình ảnh từ MV

MV được Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng từ tháng 12/2020 trên nền nhạc của ca khúc “Đừng share tin giả” do Hoàng Hiên Minh – Người con của miền quê sông lục núi huyền sáng tác; sự hỗ trợ của vũ công Quang Đăng được biết đến với vũ điệu “Ghen Covy” và 2 chi đoàn Tiểu học K39C và Mầm non K40A.
Với thông điệp “Mỗi cán bộ, đoàn viên, sinh viên là một lá chắn, chiến sĩ trên mặt trận chống tin giả”, MV sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của thế hệ trẻ đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, đặc biệt là trong thời điểm trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nhằm lan tỏa mục đích, ý nghĩa và nội dung của MV trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân, Ban Thường vụ Đoàn trường chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn trường đăng tải, chia sẻ thông tin tuyên truyền về MV trên các trang mạng xã hội; đồng thời, phát động triển khai Cuộc thi dân vũ chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” trên nền nhạc của MV trong các chi đoàn. Đường dẫn của MV như sau:

https://www.facebook.com/caodangNgoGiaTu/posts/761537258053928

Nguyễn Văn Đông- Bí thư đoàn trường