Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, mạng xã hội (Zalo, Facebook, Instagram,…) đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép người dùng ở mọi lứa tuổi có thể kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng lợi dụng tính lan truyền nhanh chóng, rộng rãi của mạng xã hội cũng như sự thiểu hiểu biết của người sử dụng trong việc chắt lọc thông tin nên các thế lực thù địch và bọn phản động đã và đang biến nó thành công cụ đắc lực cho các hoạt động phá hoại tư tưởng, “diễn biến hòa bình” và các hoạt động phạm tội khác.

Ngày 10/3/2022. Nhằm giúp cho đoàn viên, học sinh, sinh viên nhận diện được âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng; vừa qua, BTV Đoàn trường vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ đấu tranh việc tham gia hoạt động trên không gian mạng của đoàn viên thanh niên (gọi tắt là Tổ đấu tranh không gian mạng) gồm 10 đồng chí là Bí thư liên chi đoàn và các chi đoàn.
Tổ đấu tranh có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động về công tác thông tin, tuyên truyền; nhận diện, báo cáo, đấu tranh khi phát hiện các thông tin độc hại, quan điểm trái chiều, các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thanh niên, học sinh, sinh viên trong trường theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đoàn trường giao.
Để nâng cao kỹ năng hoạt động của các thành viên trong tổ; Đoàn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xây dựng tin bài, comment đấu tranh, phản bác trên internet, mạng xã hội; Xây dựng, phát triển phát triển lực lượng và phương pháp đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng và ra mắt tổ đấu tranh trên không gian mạng.
Tổ đấu tranh không gian mạng đi vào hoạt động sẽ kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội; góp phần làm thất bại các âm mưu, hoạt động phản động của các thế lực thù địch và chung tay giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn xã hội trong nhà trường./.

Đ/c Nguyễn Văn Đông – Bí thư đoàn trường trao quyết định thành lập Tổ đấu tranh trên không gian mạng cho các thành viên

Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đoàn trường