Ngày 17/5/2023, tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ với chủ đề tìm hiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” cho các thành viên Câu lạc bộ cùng các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đoàn.

Đ/c Nguyễn Thị Thu – Chủ nhiệm CLB chủ trì buổi sinh hoạt.

   Tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ; cùng các thành viên trong Câu lạc bộ và các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đoàn trong Nhà trường.

   Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư đoàn trường, chủ nhiệm CLB báo cáo chuyên đề, làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, khẳng định tính cần thiết, kịp thời và những giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách mang lại, những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng đặc biệt mà trực tiếp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, các thành viên tiếp tục khẳng định vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm rõ vai trò của cán bộ, đoàn viên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó cũng đề xuất những nhận thức và giải pháp để cán bộ, đoàn viên tích cực bồi dưỡng nhận thức, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững đạo đức công vụ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Các ý kiến trao đổi tại buổi sinh hoạt có hàm lượng khoa học cao, kết hợp lý luận và thực tiễn phong phú, góp phần làm sâu sắc hơn giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư và đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

   Đồng chí Nguyễn Thị Thu cũng đề nghị các chi đoàn cũng như thành viên CLB tiếp tục có những hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên thông qua sinh hoạt chi đoàn giúp đoàn viên chi đoàn hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách này trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận 21 Trung ương 4 khóa XIII trong hệ thống Đoàn, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động.

   Nhân dịp này, Ban chủ nhiệm CLB cũng đã định hướng, đôn đốc các đoàn viên chi đoàn tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023.

Ban chủ nhiệm CLB định hướng, đôn đốc đoàn viên tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

   Sinh hoạt Câu lạc bộ là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa giúp các thành viên trong Câu lạc bộ được trao đổi lý luận chính trị đưa ra chính kiến, tập thói quen tư duy phản biện một cách khoa học và thấu đáo trước những vấn đề nóng của xã hội; khích lệ đoàn viên tiếp tục cống hiến năng lực, trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, khí phách, thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Đoàn Thanh niên