Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022. Để trang bị thêm những kiến thức cho sinh viên trước khi đi thực tập sư phạm, bổ sung thêm những kỹ năng phục vụ cho học tập và công việc sau khi tốt nghiệp. Ngày 15/01/2022 Phòng Hướng nghiệp – Công tác học sinh, sinh viên tổ chức buổi tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên.

Buổi tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm có 240 sinh viên ngành sư phạm tham gia, các ý kiến tham gia thảo luận và trao đổi tập trung chủ yếu vào các vấn đề: kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; các tình huống xử lý khi làm giáo viên chủ nhiệm lớp, các sinh viên được làm việc nhóm và thực hiện đóng vai tại buổi tập huấn….
Tham gia buổi tập, đào tạo kỹ năng mềm có ThS. Phạm Thị Trang, ThS. Nguyễn Thị Thùy, ThS. Nguyễn Thị Viển…đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như cách xử lý các tình huống phù hợp nhất để giúp các em có cách tiếp cận tốt nhất về các kỹ năng.

Giảng viên, ThS. Phạm Thị Trang trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn thảo luận nhóm

Thảo luận nhóm trong buổi tập huấn kỹ năng mềm

Các hoạt động thảo luận nhóm trong buổi tập huấn kỹ năng mềm

Phần trao đổi, thảo luận các vấn đề có liên quan đã được các sinh viên, giảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến giúp cho buổi tập huấn diễn ra trong không khí cởi mở, vui tươi và thân mật.
Buổi tập huấn, đào tạo kỹ năng mềm thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về nội dung trình bày cũng như cách thức tổ chức và thể hiện của các thành viên tham dự.

Tin bài: Phương Thị Hồng Thương
Phòng Hướng nghiệp – Công tác HSSV