Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-CĐNGT ngày 07/9/2021 của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, theo kế hoạch, “Tuần sinh hoạt công dân” cho toàn thể sinh viên K39, K40 được Nhà trường tổ chức từ ngày 14/9/2021 đến ngày 18/9/2021, thành 6 lớp với nhiều khung thời gian biểu khác nhau.
“Tuần sinh hoạt công dân” là dịp để Nhà trường giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của HSSV trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định đối với giáo dục nghề nghiệp. Thông qua đó tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận dụng thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo; giáo dục chính trị, công tác HSSV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật,… giúp các bạn HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, và ý thức trách nhiệm của mình nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV trong quá trình học tập tại trường và nhu cầu đối với xã hội. Nội dung sinh hoạt còn đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, trong đó có nhiệm vụ của học sinh sinh viên.
Tham dự “Tuần sinh hoạt công dân” cũng là cơ hội để các bạn tìm hiểu, tiếp cận với trường mới, lớp mới, thầy cô, bạn bè mới. Phương pháp học mới ở bậc cao đẳng, trung cấp cũng sẽ được thầy cô trình bày cụ thể, giúp các bạn bớt đi những bỡ ngỡ, lo lắng trong những bước đầu tiên lên giảng đường.
Cuối mỗi đợt học, HSSV sẽ được tham gia viết thu hoạch để làm căn cứ đánh giá kết quả và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân”.
Một số hình ảnh tại “Tuần sinh hoạt công dân”:

Nguồn tin: Nguyễn Thị Chúc – Phòng Hướng nghiệp – Công tác HSSV