Ngày 19/01/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang, nhóm đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã bảo vệ thành công đề tài “Mô hình hoá một số nội dung giảng dạy môn Toán cấp Trung học cơ sở ”. Đề tài được thực hiện từ tháng 04/2020 đến tháng 12/2021 với tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Ảnh: Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Mục tiêu của đề tài là: (1) Khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng việc dạy và học môn Toán gắn với thực tiễn của giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; (2) Mô hình hoá một số nội dung số học, đại số và hình học theo các khối lớp 6, 7, 8, 9; (3) Đề xuất nhóm giải pháp đồng bộ trong dạy học mô hình hoá toán học cấp Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Sau thời gian nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng được hệ thống tài liệu hỗ trợ cho việc thiết kế bài giảng môn Toán cấp Trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực mô hình hoá và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh .
Đặc biệt, đề tài đã thiết kế hệ thống mô hình toán – mô hình động trên nền tảng của phần mềm GeoGebra (15 mô hình) và xây dựng video giải bài toán xác định khoảng cách giữa hai vị trí có vật cản hoặc chỉ đến được một trong hai vị trí nhằm hỗ trợ đắc lực giáo viên Toán cấp Trung học cơ sở thực hiện bài giảng theo hướng “hiện đại, thiết thực”

Ảnh: Chủ nhiệm đề tài Thạc sỹ Đỗ Thúy Hòa báo cáo tại Hội đồng

Tại Hội đồng, các thành viên đã đánh giá sản phẩm của đề tài có giá trị thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán cấp Trung học cơ sở thông qua mô hình hóa. Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả Đạt yêu cầu./.

Nguồn tin. Vũ Thị Thường (Phó Trưởng khoa Trung học cơ sở)