Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-BCH ngày 27/01/2023 của Ban Tham mưu, Ban CHQS thành phố  Bắc Giang về việc huấn luyện DQTV năm 2023;

   Năm 2023, lực lượng Tự vệ Cụm 4 gồm 5 đơn vị: Đài Phát Thanh & Truyền hình Bắc Giang (đơn vị Cụm trưởng); Sở Tài Nguyên & Môi Trường Bắc Giang; Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang; Báo Bắc Giang; Tỉnh đoàn Bắc Giang với 64 chiến sỹ tham gia huấn luyện từ ngày 10/4-17/4/2023. (Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang có 28 đồng chí tham gia huấn luyện).

   Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ Tự vệ nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tập luyện; thực hiện đảm bảo đúng, đủ thời gian huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo đủ quân số theo quy định, đặc biệt là luyện tập các nội dung thực hành ngoài thao trường. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện

Tin và bài: Nguyễn Văn Đông