Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang, sáng ngày 22 tháng 6 năm 2023 Đảng ủy  trường Cao đẳng Ngô Gia Tự long trọng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết năm học 2022-2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. BS Nguyễn Hoàng Quỳnh- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Nhà trường.

   Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nhà trường đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tình hình dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp kéo dài từ đầu nhiệm kỳ cho đến đầu năm 2022, đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

   Song, với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; sự tận tâm của tập thể đảng viên, viên chức và người lao động Nhà trường đã khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng vượt qua mọi khó khăn để cơ bản hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đặt ra trên mọi lĩnh vực công tác.

   Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thành công, Đảng ủy đã xây dựng và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và nhân viên trong toàn Nhà trường, giúp cán bộ, đảng viên và nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết của Đảng bằng chương trình hành động thiết thực, sát với thực tiễn ở đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

   Định kỳ hàng tháng, Đảng ủy đã quan tâm kịp thời hướng dẫn sinh hoạt các Chi bộ, chỉ đạo, đôn đốc đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác … để các Chi bộ tổ chức việc học tập nhằm đưa hoạt động này đã trở thành nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

   Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trường được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

   Chất lượng cấp ủy cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Trường được nâng cao rõ rệt, cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc.

   Phát huy đoàn kết, dân chủ, thực hiện kỷ cương, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng bộ, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Thực hiện tốt các nội dung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy theo chuyên đề; bảo đảm tính lãnh đạo, tính chiến đấu và giáo dục; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (hóa XII) về “Tăng cường xây dựng chính đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị về đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn diễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên và đoàn thể. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, giữ gìn kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; Ban Chấp hành Đảng bộ xác định những nhiệm vụ chủ yếu tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong giai đoạn 2023-2025, cụ thể như sau:

   Một là, Tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường.

   Hai là, Thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Ba là, Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

   Bốn là,  Lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò của các đoàn thể, hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ) ngày càng vững mạnh.

   Năm là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

   Sáu là, Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc của cấp ủy, chi bộ.

(Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị)

Tin, bài: Văn phòng Đảng ủy