Sáng ngày 29/3/2022, Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN tỉnh Bắc Giang kiểm tra Trung tâm GDQP và AN Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự. Đại tá Vũ Đức Hiền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện của các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự Thành phố.

Hội đồng GDQP&AN tỉnh kiểm tra tại Trung tâm GDQP&AN Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự

Qua nghe đại diện Ban Giám đốc Trung tâm báo cáo công tác QP&AN và kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN tỉnh nhận thấy, thời gian qua, Ban Giám đốc Trung tâm đã chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự về công tác QP&AN và quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP&AN cho cán bộ, đảng viên Trung tâm.
Tại buổi kiểm tra, bên cạnh việc chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, Đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm GDQP&AN Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác GDQP&AN, đồng thời, yêu cầu Trung tâm cần chuẩn bị tốt hơn nữa các điều kiện về cơ sở vật chất; những văn bản lãnh đạo, chỉ đạo theo quy định. Phối hợp, hợp đồng chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng thực hiện liên kết theo đúng quy định trong Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDDT-BLĐTBXH và Quyết định 2861/QĐ-BQP ngày 24/8/2021của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Dương Thị Phú- Trung tâm GDQP-ANSV