Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2023), 1983 năm khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

   Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự và Quyết định số 309-QĐ/ĐUK ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2023.

   Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng cơ quan và các Ban chuyên môn của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh phối hợp với Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 37 đoàn viên, sinh viên ưu tú của Nhà trường trong 04 ngày (ngày 4, 5 và 11, 12/03/2023).

   Dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang vào sáng ngày 04/03/2023 có PGS, TS. Thân Minh Quế, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Trí Công – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và các đồng chí lãnh đạo thuộc các Ban của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự có TS. Nguyễn Hoàng Quỳnh Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; và 37 học viên tham gia lớp học.

   Theo chương trình và nội dung của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các học viên sẽ tập trung nghiên cứu 08 chuyên đề cơ bản như: Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng CSVN; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng CS Việt Nam; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; việc phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015-2020, nhiệm vụ giải pháp đến 2025; lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Giang và Đảng bộ trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.

   Tại Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, đồng chí Thân Minh Quế – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoàng Quỳnh – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các học viên tham gia khoá bồi dưỡng:

   Một là, học viên phải thực hiện đúng nội quy lớp học, chấp hành  nghiêm túc nền nếp giờ giấc ra vào lớp, không được đi muộn về sớm;

   Hai là, trong quá trình học phải ghi chép đầy đủ, có ý thức, trách nhiệm xây dựng bài, mạnh dạn phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận. Trong quá trình học tập luôn luôn phải có tinh thần học hỏi, cầu tiến; phấn đấu 100% kiểm tra, đánh giá đạt kết quả học tập khá, giỏi và xuất sắc.

   Ba là, giao nhiệm vụ cho Văn phòng Đảng ủy Nhà trường và Ban cán sự lớp thực hiện quản lý, tổ chức lớp theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

   Cuối buổi Lễ khai giảng, đồng chí Vũ Đức Huy – Phụ trách Văn phòng Đảng ủy trường Cao đẳng Ngô Gia Tự được giao làm giáo viên chủ nhiệm lớp đã tổ chức quán triệt nội quy, quy định đối với lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng tới toàn thể học viên và phân công nhiệm vụ cho cá nhân, tổ quản lý lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2023 tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự

Quang cảnh lớp lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên năm 2023 tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang PGS.TS. Thân Minh Quế – Tỉnh uỷ viên, Bí thư  Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng viên T.S Nguyễn Hoàng Quỳnh –  Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Ngô Gia Tự phát biểu và giao nhiệm vụ cho lớp học

Th.S-Vũ Đức Huy

                          (ĐUV, Phó Trưởng khoa Cơ bản)