Thực hiện kế hoạch số 32- KH/ĐUK ngày 01/10/2021 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, ngày 26/10/2021 Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, người lao động trong Nhà trường.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Khổng Đức Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường cùng hơn 100 đồng chí đảng viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên, người lao động Nhà trường.
Mục đích của Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai nội dung Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, giúp cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; từ đó thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ về học tập, làm theo và nêu gương Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, người lao động trong Nhà trường được nghe đồng chí Khổng Đức Thanh truyền đạt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Khổng Đức Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang

Sau Hội nghị, các chi bộ lựa chọn những nội dung trong Chuyên đề toàn khóa và các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, đảng viên; trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên căn cứ nội dung chuyên đề, xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện hằng năm và đăng ký ít nhất 1 đến 2 việc cụ thể làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kế hoạch cá nhân cần gắn với cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm phẩm chất, đạo đức lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghiêm túc liên hệ với bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình.

Cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên Nhà trường tham dự Hội nghị

Ngô Thị Thu Hương
Chi bộ Khoa Ngoại ngữ-Tin học