Ngày 26, 27/8/2023, Đoàn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang phối hợp với công an xã Quế Nham ra quân hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa bàn xã Quế Nham huyện Tân Yên.

Ra quân hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

   Ngay sau chương trình ra quân, đội hình 16 đoàn viên của đoàn trường đã đến các tổ, xóm hỗ trợ được trên 400 lượt người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử trên điện thoại thông minh.

   Hoạt động này góp phần hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được cấp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ Tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án: “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023”.

ĐVTN hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Đoàn Thanh niên