Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và thực hiện Kế hoạch số 10/KH-CĐNGT  ngày 17/01/2024;  nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện hiệu quả công tác của Nhà trường, vào hồi 14h00 ngày 31/01/2024, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

   Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Hoàng Quỳnh – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể viên chức trong Nhà trường.

   Hội nghị tổng kết năm là hoạt động thường niên đồng thời cũng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Nhà trường với mục đích đánh giá kết quả nhiệm vụ công tác năm 2023; tổng kết, phân tích những những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân chủ quan, khách quan trên từng lĩnh vực công tác để trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà trường năm 2024.

   Năm 2023 vừa qua, Đảng bộ, Nhà trường luôn hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đoàn kết, đồng thuận thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; xây dựng tập thể sư phạm đồng bộ về cơ cấu tổ chức, vững về lập trường, mạnh về năng lực chuyên môn, thống nhất về ý chí và hành động.

   Bên cạnh những thuận lợi, năm qua Nhà trường vẫn còn gặp một số những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, tập thể Nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm 2024.

   Sau phần báo cáo tổng kết năm, Hội nghị tổ chức tham luận xây dựng phát triển Nhà trường. Nội dung các tham luận chủ yếu tập trung đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng về công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn như: giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề; chất lượng công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên; chất lượng công tác Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm và chất lượng công tác cố vấn học tập trong nhà trường Cao đẳng Ngô Gia Tự hiện nay. Nội dung tham luận sẽ là cơ sở để trong thời gian tới, Nhà trường sẽ căn cứ xây dựng các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, công tác chuyên môn nghiệp vụ và công tác đoàn thể.

   Năm 2024, Nhà trường tiếp tục tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, sáng tạo; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2023, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trên tất cả lĩnh vực từ công tác tuyển sinh, đào tạo, dạy và học,…. ; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ để tiếp tục khẳng định vững chắc vị thế của Nhà trường.

   Cũng trong Hội nghị này, Nhà trường đã kịp thời biểu dương, khen thưởng vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2023.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí Ngô Thị Yến – Phó Hiệu trưởng Nhà trường Báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Đồng chí Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Hương – Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính công bố các quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích năm 2023

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quỳnh  – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quỳnh- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường  trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong năm 2023

Tin, bài: Thạch Thị Hồng Mơ- Phòng TCHC