Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BTM ngày 22/2/2024 của Ban Tham mưu, Ban CHQS thành phố  Bắc Giang về việc huấn luyện DQTV năm 2024;

   Năm 2024, lực lượng Tự vệ Cụm 1 gồm 5 đơn vị: Đài Phát Thanh & Truyền hình Bắc Giang; Sở Tài Nguyên & Môi Trường Bắc Giang; Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang ; Báo Bắc Giang (đơn vị Cụm trưởng); Tỉnh đoàn Bắc Giang với 45 chiến sỹ tham gia huấn luyện từ ngày 01/4-9/4/2024. (Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang có 9 đồng chí tham gia huấn luyện).

   Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ Tự vệ nêu cao tinh thần tự giác, tích cực tập luyện; thực hiện đảm bảo đúng, đủ thời gian huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo đủ quân số theo quy định, đặc biệt là luyện tập các nội dung thực hành ngoài thao trường. Quá trình huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện

Tin, bài: Nguyễn Văn Đông