Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện trường Cao đẳng Ngô Gia Tự trân trọng giới thiệu cuốn sách “Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung sách gồm:

Phần 1: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng;

Phần 3: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Phần 4: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 5: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

   Ngay từ năm 1946, khi trả lời phỏng vấn một nhà báo nước ngoài, Hồ Chí Minh đã nói rằng “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa”. Suốt cuộc đời Người đều hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân, không ham danh lợi với một lối sống giản dị, khiêm nhường. Người không chỉ là cảm hứng mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức và phong cách của người cộng sản để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo./.

                                                                                         Đặng Thị Thuý – Phòng ĐT-NCKH