Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang luôn đề cao vai trò của công tác Thi đua, Khen thưởng nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, tinh thần đoàn kết của mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng lao động cũng như sự nỗ lực, trách nhiệm của các đơn vị, tập thể trực thuộc trong Nhà trường. Sự nỗ lực và trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của cá nhân và các tập thể đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng của các phong trào thi đua, khen thưởng trong nhà trường trong những năm tiếp theo thì rất cần phải có sự đổi mới hơn nữa.

   Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang; Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 6/2/2023 của Chi bộ Tổ chức – Hành chính về kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023. Để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả của các phong trào thi đua, khen thưởng ở Nhà trường CĐNGT, ngày 27/9/2023 Chi bộ Tổ chức – Hành chính thực hiện tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 “Giải pháp nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, khen thưởng tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang” với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư Chi bộ. Đây là hoạt động giúp các đảng viên trong Chi bộ nhận thức đúng đắn sâu sắc về công tác Thi đua, Khen thưởng, vai trò tham mưu; từ đó hình thành thái độ tích cực, định hướng hành vi đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà trường phát triển vững mạnh.

   Tới dự buổi sinh hoạt Chi bộ có đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Diêm Thế Hưng – Đảng ủy viên; Đồng chí Nguyễn Thanh Phương – Đảng ủy viên; đồng chí Trần Thị Phương Lan – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.

   Nội dung sinh hoạt chuyên đề xoay quanh thực trạng phát triển các phong trào thi đua, khen thưởng của Nhà trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang; nguyên nhân của thực trạng, nhận diện những tồn tại trong công tác thi đua và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

   Buổi sinh hoạt chuyên đề được diễn ra với không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khoa học. Trong buổi sinh hoạt cùng với sự đề dẫn chủ đề, định hướng nội dung của đồng chí Phó Bí thư Chi bộ, các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn về thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của thực trạng từ đó đề xuất xây dựng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của các phong trào thi đua, khen thưởng của Nhà trường;

   Qua buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ cũng hiểu rõ hơn về bản chất của Thi đua, Khen thưởng; ý nghĩa sự cần thiết của Thi đua, Khen thưởng đối với cá nhân, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; nhận diện được tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thực hiện các phong trào thi đua; nắm được các cơ sở pháp lý để xây dựng, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng đạt được hiệu quả cao. Đồng thời qua đó giúp mỗi Đảng viên ý thức hơn nữa về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên và Nhà trường phát động. Duy trì và phát triển các phong trào thi đua ngày một phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và có ý nghĩa tạo hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Nhà trường.

   Sau buổi sinh hoạt, nội dung chuyên đề còn được Đảng ủy chỉ đạo dùng để sử dụng tham khảo trong các buổi sinh hoạt cho các Chi bộ, đoàn thể khác và được sử dụng là một nội dung tuyên truyền rộng rãi trong nhà trường Cao đẳng Ngô Gia Tự về công tác xây dựng phát triển các phong trào thi đua.

Dưới đây là một số những hình ảnh trong Hội nghị sinh hoạt chuyên đề do Chi bộ Tổ chức – Hành chính thực hiện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hương -Phó Bí thư Chi bộ Tổ chức – Hành chính chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Các đảng viên đang tích cực thảo luận trong buổi sinh hoạt

Tin bài: Thạch Thị Hồng Mơ – Chi bộ Tổ chức – Hành chính