Ngày 06/5/2022, Chi bộ Tổ chức- Hành chính đã long trọng tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang được chọn là Chi bộ Đại hội điểm. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thân Minh Quế – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang; đồng chí Nguyễn Hoàng Quỳnh- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Trong nhiệm kỳ 2020- 2022, chi bộ Tổ chức- Hành chính luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Đảng ủy cấp trên để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ đã đề ra. Cụ thể: Chi bộ thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; quán triệt đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…Chi bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định nêu gương theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hàng năm chi bộ và 100% đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký từ 01 – 02 việc làm theo Bác. Kết quả: Năm 2020, Chi bộ được Đảng ủy Nhà trường tặng Giấy khen điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm chi bộ tiến hành kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên đảm bảo đúng quy trình, bám sát các văn bản hướng dẫn với 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2020, 2021 chi bộ đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: Tập trung lãnh đạo đơn vị tham mưu kịp thời, hiệu quả các kế hoạch, báo cáo và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác cán bộ, công tác hành chính trong Nhà trường.
Tại Đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Từ kết quả đạt được; nhiệm kỳ 2022 – 2025, hàng năm Chi bộ Tổ chức – Hành chính phấn đấu được Đảng ủy Nhà trường đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hàng năm đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; công đoàn bộ phận đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”…
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường biểu dương và ghi nhận những kết quả mà chi bộ Tổ chức- Hành chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đề nghị chi bộ Tổ chức – Hành chính và các chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường nói chung thực hiện tốt một số nội dung:Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong quán triệt đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc; Tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra giám sát, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn…

Sau một buổi sáng làm việc trên tinh thần tập trung, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Diêm Thế Hưng- Đảng ủy viên, Phó Trưởng phòng TCHC