Thực hiện Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2023, ngày 14/4/2023, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã tổ chức đào tạo lớp “Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược” cho các học viên là cán bộ hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. Lớp học diễn ra trong 01 ngày; nhằm cập nhật, bồi dưỡng những kiến thức chuyên ngành cơ bản, pháp luật, quản lý chuyên môn về dược, kỹ năng và các kỹ thuật trong thực hành dược. Kết quả: có 62 học viên tham dự lớp học và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định của Bộ Y tế.

   Tính đến đầu quý II/2023, Nhà trường đã tổ chức được 3 lớp, với tổng số 154 học viên được đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, đây là hoạt động đào tạo thường xuyên của Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận.

(DS CK1. Nguyễn Như Quỳnh-Chuyên viên Sở Y tế tỉnh Bắc Giang giảng dạy lớp học)

Người thực hiện

Nguyễn Thu – Phòng ĐT-NCKH