Cộng khai thông tin giáo dục

  1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN 2. Thiết bị đào tạo 3. Đội ngũ nhà giáo 5. Kỹ năng tối thiểu đạt được_Chuẩn đầu ra 6. Công khai danh mục giáo trình đào tạo 7. Cong bo co so thuc hanh va Hop dong nguyen tac ve dao tao thuc hanh […]

Chương trình đào tạo

Bài viết liên quan: Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, hệ cao đẳng chính quy năm 2021 Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2022 (Khối ngành sức khỏe) Lễ bế giảng […]

Báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Bài viết liên quan: Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, hệ cao đẳng chính quy năm 2021 Thông báo tuyển sinh Đại học […]

Link tra cứu văn bằng Giáo Dục Nghề Ngiệp

https://vanbang.gdnn.gov.vn/ Bài viết liên quan: Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Đề án tuyển sinh năm 2021 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Thông báo tuyển sinh […]

Trường cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang thông báo nhập học đợt 1 năm 2022 hệ cao đẳng chính quy (Các ngành Điều Dưỡng, Dược, Kỹ thuật phục hồi chức năng)

Bài viết liên quan: Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Mầm non K18 Đề án tuyển sinh năm 2021 Quy chế tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 […]

Quyết định về việc ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp

Bài viết liên quan: Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Đề án tuyển sinh năm 2021 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch tuyển sinh năm […]

Đề án tuyển sinh năm 2022

Bài viết liên quan: Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Mầm non K18 Đề án tuyển sinh năm 2021 Quy chế tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 […]