Kế hoạch tuyển sinh năm 2022

Bài viết liên quan: Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, hệ cao đẳng chính quy năm 2021 Tổ chức bế giảng và trao […]

Quy chế tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Quy chế tổ chức HĐ NCKH & CN(quynhnh_cdngt)(17.02.2022_11h32p01)_signed_signed_signed_signed Biểu mẫu KH & CN Bài viết liên quan: Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, […]

Các mẫu đơn sinh viên

Download Các mẫu đơn Sinh Viên Bài viết liên quan: Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm […]

Các biểu mẫu về thực tập sư phạm

Biểu mẫu TTSP Các biểu mẫu về TTSP Bài viết liên quan: Các mẫu đơn sinh viên Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, […]

Đề án tuyển sinh năm 2021

C18.-Trường-CĐ-Ngô-Gia-Tự-Bắc-Giang.Đề-án-2021 Bài viết liên quan: Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, hệ cao đẳng chính quy năm 2021 Tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Mầm non K18 Các […]