Thông báo Tuyển sinh Đại học Y tế công cộng hệ VLVH năm 2023

Bài viết liên quan: Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành GDMN trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng ngành GDMN đợt 2 năm 2023 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công […]

Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng ngành GDMN đợt 2 năm 2023

Bài viết liên quan: Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành GDMN trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chúng em làm Chiến sỹ tại Trung tâm GDQP&AN, Trường […]

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng GDMN hệ VLVH

Bài viết liên quan: Chúng em làm Chiến sỹ tại Trung tâm GDQP&AN, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành GDMN của Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K39 niên khóa 2019-2022 Kế […]

Kế hoạch tuyển sinh

Bài viết liên quan: Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K39 niên khóa 2019-2022 Thông tin danh mục ngành đào tạo và báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng Link tra cứu văn bằng Giáo Dục Nghề Ngiệp Quyết định cho lưu hành nội bộ giáo trình Cao đẳng, trung cấp, […]

Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

Bài viết liên quan: Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm 2022 (Khối ngành sức khỏe) Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp K39 niên khóa 2019-2022 Thông tin danh mục ngành đào tạo và báo cáo các điều kiện đảm bảo chất lượng Link tra cứu văn bằng Giáo […]