Công khai lựa chọn nhà thầu

Bài viết liên quan: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022 Thông báo kết quả đăng ký mua tài sản công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2022 Hướng dẫn chế độ chính sách đối với HSSV năm học 2022-2023 Hướng dẫn về hỗ trợ chi phí học tập theo NQ61-2021 […]

Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”,”không có tệ nạn ma túy” năm 2022

Bài viết liên quan: Kế hoạch thực tập sư phạm năm thứ hai – ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non khóa 40 hệ chính quy, năm học 2021 – 2022 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM VÀ TOẠ ĐÀM NHÂN NGÀY ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM Công khai […]

Kế hoạch thực tập sư phạm năm thứ hai – ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non khóa 40 hệ chính quy, năm học 2021 – 2022

KH TTSP nam thu 2 , ngành GD MN_signed_signed_signed_signed Bài viết liên quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM VÀ TOẠ ĐÀM NHÂN NGÀY ĐIỀU DƯỠNG VIỆT NAM Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà […]