Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”,”không có tệ nạn ma túy” năm 2022

Bài viết liên quan: Kế hoạch thực tập sư phạm năm thứ ba, các ngành cao đẳng sư phạm khóa 39 hệ chính quy, năm học 2021 – 2022 Kế hoạch thực tập sư phạm năm thứ hai – ngành cao đẳng Giáo dục Mầm non khóa 40 hệ chính quy, năm học 2021 – […]