Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, “không có tệ nạn ma túy” năm 2022

Bài viết liên quan: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2021 Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 2/2022 Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022 Hướng dẫn chế […]

Hướng dẫn về học bổng KKHT năm học 2021-2022

Bài viết liên quan: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2021 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 2/2022 Thông báo về việc bán thanh […]

Liên hoan văn nghệ- thể dục thể thao HSSV năm học 2022-2023

Bài viết liên quan: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2021 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 2/2022 Thông báo về việc bán thanh […]

Hướng dẫn chế độ chính sách đối với HSSV năm học 2022-2023

Bài viết liên quan: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2021 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 2/2022 Thông […]