Đề án Tuyển sinh năm 2023

Bài viết liên quan: Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” […]

Chuẩn đầu ra

Bài viết liên quan: Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Thông báo kết quả đăng ký mua tài sản công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2022 Hướng dẫn về hỗ trợ chi phí học tập theo NQ61-2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Liên hoan văn nghệ- thể dục thể […]

Thư mời báo giá thiết bị Y Dược năm 2023

Bài viết liên quan: Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 Kế hoạch tổ chức giải cầu lông truyền thống […]

Thư mời báo giá thiết bị…

Bài viết liên quan: Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 2/2022 Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022 Hướng dẫn chế độ chính sách đối với HSSV năm học 2022-2023 Hướng dẫn […]

Công khai lựa chọn nhà thầu

Bài viết liên quan: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022 Thông báo kết quả đăng ký mua tài sản công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2022 Hướng dẫn chế độ chính sách đối với HSSV năm học 2022-2023 Hướng dẫn về hỗ trợ chi phí học tập theo NQ61-2021 […]

Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, “không có tệ nạn ma túy” năm 2022

Bài viết liên quan: Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT có hiệu lực từ tháng 2/2022 Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022 Hướng dẫn chế độ chính sách đối với HSSV năm học 2022-2023 Hướng dẫn […]