Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2022

Danh mục thanh lý 2022 – Lần 1_ tháng3 Bài viết liên quan: Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2021 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến […]

Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022

Kế hạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ_2022(quynhnh_cdngt)(11.01.2022_15h21p31)_signed_signed_signed_signed Bài viết liên quan: Kế hoạch thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm học 2021-2022 Kế hoạch tổ chức ngày hội Sinh viên Bắc Giang sáng tạo năm 2021 Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao […]

Các mẫu đơn sinh viên

Download Các mẫu đơn Sinh Viên Bài viết liên quan: Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm […]

Các biểu mẫu về thực tập sư phạm

Biểu mẫu TTSP Các biểu mẫu về TTSP Bài viết liên quan: Các mẫu đơn sinh viên Thông báo tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2021 (Đợi 2) Bảng điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2021- đợt 1 Thông báo V/v thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, […]

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản năm 2021

TB Vv bán thanh lý tài sản năm 2021_signed_signed_signed Danh mục công cụ, dụng cụ thanh lý Bài viết liên quan: Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT có […]