Về việc mời báo giá tài sản, trang thiết bị

Bài viết liên quan: Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Đề án Tuyển sinh năm 2023 Thông báo mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học khối ngành Y- Dược Thông báo mời báo giá thiết bị dạy học ngành […]

Về việc mời báo giá kiểm định chất lượng giáo dục 2024

Bài viết liên quan: Thông báo mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học khối ngành Y- Dược Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành GDMN trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 […]

Thư mời báo giá tài sản, trang thiết bị năm 2024

Bài viết liên quan: Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Hướng dẫn về việc hỗ trợ học phí và chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đang học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang Đề án Tuyển […]

Thông báo Tuyển sinh năm 2024

Bài viết liên quan: Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành GDMN trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng ngành GDMN đợt 2 năm 2023 Thông báo Tuyển sinh Đại học Y tế công cộng hệ VLVH năm 2023 Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra […]

Thông báo Tuyển sinh Đại học Y tế công cộng hệ VLVH năm 2023

Bài viết liên quan: Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành GDMN trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng ngành GDMN đợt 2 năm 2023 Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công […]

Thông báo Tuyển sinh hệ Cao đẳng ngành GDMN đợt 2 năm 2023

Bài viết liên quan: Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển ngành GDMN trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang Các biểu mẫu về thực tập sư phạm Các mẫu đơn sinh viên Kế hoạch kiểm tra của Tổ kiểm tra công vụ năm 2022 Chúng em làm Chiến sỹ tại Trung tâm GDQP&AN, Trường […]