Quyết định và danh sách Hội đồng nghiệm thu sản phẩm NCKH năm 2022

Danh sách HĐ nghiệm thu NCKH cap trường(quynhnh_cdngt)(24.10.2022_17h10p15) QĐ HĐ nghiệm thu đề tài NCKH, SKKN năm 2022(quynhnh_cdngt)(24.10.2022_17h09p17)_signed_signed_signed_signed Bài viết liên quan: Thông báo kết quả xét duyệt danh mục nhiệm vụ NCKH năm 2022 Thông báo nghiệm thu các công trình khoa học năm 2022

Thông báo nghiệm thu các công trình khoa học năm 2022

THÔNG BÁO nghiệm thu sản phẩm KH(quynhnh_cdngt)(12.10.2022_16h25p36)_signed_signed_signed_signed Bài viết liên quan: Thông báo kết quả xét duyệt danh mục nhiệm vụ NCKH năm 2022 Quyết định và danh sách Hội đồng nghiệm thu sản phẩm NCKH năm 2022